Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
şimşek

Fiilimsiler Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Fiilimsiler, fiillerden (eylemlerden) türeyen sözcükler olmalarına karşın fiillerin aldığı fiil “çekim eklerini” yani şahıs ekleri, haber ve dilek kiplerini alamayan, yalnızca fiillere gelen olumsuzluk eki olan “ma, me, maz, mez” eklerini alabilen sözcüklerdir. Fiilimsiler anlam olarak fiilerin anlamlarını taşırlar; ancak kip olarak fiilin anlamını taşımazlar.

Fiilimsiler, fiillere getirilen “fiilimsi ekleri” ile ortaya çıkarlar. Yani fiiller bazı ekler sayesinde fiilimsi olurlar. Bu ekler fiilden isimyapma ekleri olarak da bilinir ki bunlar eklendiği fiili isim soylu sözcük yaparak o sözcüğün cümlede “isim, sıfat ve zarf” görevinde kullanılmasını sağlarlar. (Fiilimsiler fiilden isim yapma eki aldıkları için türemiş bir sözcük olarak kabul edilirler.)

Cümle içinde isim, sıfat zarf görevinde kullanılırlar dedik. Peki bir fiil nasıl olur da cümle içinde  isim, sıfat ve zarf görevlerinden birini üstlenebilir? Fiilimsiler; isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olarak üç’e ayrılırlar her birinin kendine özel fiilimsi ekleri vardır.

Bunlar;
İsim Fiil Ekleri :  -ma, -ış, -mak
Sıfat Fiil Ekleri :  -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş
Zarf Fiil Ekleri : -ken, -alı, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça, -e….-e, -r…..-maz, -casına, -meksizin, -dığında

İşte bu ekler sayesinde fiilimsiler “isim, sıfat ve zarf” görevinde kullanılırlar. Bir cümlede fiile gelen isim fiil eki o sözcüğü cümlede isim, sıfat fiil eki sıfat, zarf fiil eki zarf yapar. Bu bilgi çok önemlidir. Çünkü biz soru çözümlerinde fiilimsi olan sözcüğü bulurken sadece cümlede fiilimsi eki alan sözcük var mı yok mu buna bakmayacağız; bir de bu eki alan sözcüğün hangi görevde (isim, sıfat, zarf) kullanılıp kullanılmadığına bakacağız. Şimdi bu fiilimsi çeşitlerini eklerini ve görevlerini tek tek inceleyelim.


Fiilimsiler Resimleri

 • 4
  Fiillimsiler kavram haritası 3 yıl önce

  Fiillimsiler kavram haritası

 • 2
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Fiilimsiler Sunumları

 • 2
  Önizleme: 3 yıl önce

  Fiilimsiler sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Fiilden türer.Fiilimsi eki alır.Cümle içinde isim, sıfat, zarf görevinde kullanılır.Fiil + Fiilimsi eki : FiilimsiTÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)

  2. Sayfa
  Havaların iyi gidişine aldanıp çiçek açan ağaçlar var.TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler) Örnek:style.visibilityppt_xppt_yrrrr

  3. Sayfa
  3Havaların iyi gidişine aldanıp çiçek açan ağaçlar var.Git-FiilAldan-FiilAç-FiilTÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler) Örnek:

  4. Sayfa
  4Havaların iyi gidişine aldanıp çiçek açan ağaçlar var.Git-Fiil-iş Fiilimsi ekiAldan-Fiil-ıp Fiilimsi ekiAç-Fiil-an Fiilimsi ekiTÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler) Örnek:

  5. Sayfa
  5Havaların iyi gidişine aldanıp çiçek açan ağaçlar var.Git-Fiil-iş Fiilimsi ekiGidişFiilimsiAldan-Fiil-ıp Fiilimsi ekiAldanıpFiilimsiAç-Fiil-an Fiilimsi ekiAçanFiilimsiTÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler) Örnek:

  6. Sayfa
  6Çekimli Fiillerden FarkıTÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)

  7. Sayfa
  7Çekimli Fiillerden FarkıFiilimsiler, fiilimsi eki alır.Fiil + fiilimsi ekiFiilimsiTÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)

  8. Sayfa
  8Çekimli Fiillerden FarkıFiilimsiler, fiilimsi eki alır.Fiiller, kip ve kişi eki alır.Fiil + fiilimsi ekiFiilimsiÇekimli FiilFiil + kip ve kişi ekiTÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)

  9. Sayfa
  9Anla -y- an : Anlayan (Sıfat görevindedir.) Fiil Fiilimsi Fiilimsi ekiBunu anlayan öğrenci konuyu da anlar.TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler) Örnek:style.visibilityppt_xppt_yrrrr

  10. Sayfa
  10Anla -y- an : Anlayan (Sıfat görevindedir.) Fiil Fiilimsi Fiilimsi ekiBunu anlayan öğrenci konuyu da anlar.TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler) Anla-Fiil-anFiilimsi ekiAnlayanFiilimsi-y-Örnek:

  11. Sayfa
  11Anla -y- an : Anlayan (Sıfat görevindedir.) Fiil Fiilimsi Fiilimsi ekiBunu anlayan öğrenci konuyu da anlar.Anla-Fiil-anFiilimsi ekiAnlayanFiilimsiAnla-Fiil-rKip ekiAnlarÇekimli fiil-y-TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler) Örnek:

  12. Sayfa
  TÜRKÇE121) İsim - Fiil (Mastar, Ad-Eylem)2) Sıfat - Fiil (Ortaç)3) Zarf - Fiil (Ulaç)Fiilimsiler (Eylemsiler)

  13. Sayfa
  131) İsim-Fiil (Mastar, Ad-Eylem)TÜRKÇE / Fiilimsiler

  14. Sayfa
  141) İsim-Fiil (Mastar, Ad-Eylem)TÜRKÇE / FiilimsilerFiilden türer.

  15. Sayfa
  151) İsim-Fiil (Mastar, Ad-Eylem)TÜRKÇE / FiilimsilerFiilden türer.İsim - fiil ekleri alır.

  16. Sayfa
  161) İsim-Fiil (Mastar, Ad-Eylem)TÜRKÇE / FiilimsilerFiilden türer.İsim - fiil ekleri alır.Fiillerin adı olur.

  17. Sayfa
  171) İsim-Fiil (Mastar, Ad-Eylem)İsim- fiil ekleri: -mak/-mek, -ma/-me, -ış/-iş/-uş/-üş TÜRKÇE / FiilimsilerFiilden türer.İsim - fiil ekleri alır.Fiillerin adı olur.

  18. Sayfa
  181) İsim-Fiil (Mastar, Ad-Eylem)İsim- fiil ekleri: -mak/-mek, -ma/-me, -ış/-iş/-uş/-üş TÜRKÇE / FiilimsilerFiilden türer.İsim - fiil ekleri alır.Fiillerin adı olur.Spor mak sağlığa yararlıdır.yapÖrnek :

  19. Sayfa
  191) İsim-Fiil (Mastar, Ad-Eylem)İsim- fiil ekleri: -mak/-mek, -ma/-me, -ış/-iş/-uş/-üş TÜRKÇE / FiilimsilerFiilden türer.İsim - fiil ekleri alır.Fiillerin adı olur.Spor mak sağlığa yararlıdır.yapÖrnek :

  20. Sayfa
  201) İsim-Fiil (Mastar, Ad-Eylem)İsim- fiil ekleri: -mak/-mek, -ma/-me, -ış/-iş/-uş/-üş TÜRKÇE / FiilimsilerFiilden türer.İsim - fiil ekleri alır.Fiillerin adı olur.Spor mak sağlığa yararlıdır.yapÖrnek :

  21. Sayfa
  21İsimlerden FarkıTÜRKÇE / Fiilimsiler

  22. Sayfa
  22İsimlerden Farkıİsimler varlıkların adıdır.Ekmek getirmeyi unutma.TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)

  23. Sayfa
  23İsimlerden Farkıİsimler varlıkların adıdır.Ekmek getirmeyi unutma.İsim – fiiller fiillerin adıdır.Tohumu baharda ekmek gerekir.TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)

  24. Sayfa
  24Olumsuzluk eki olan -ma/-me ile isim-fiil eki olan -ma/-me karıştırılmamalıdır.TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)

  25. Sayfa
  25Olumsuzluk eki olan -ma/-me ile isim-fiil eki olan -ma/-me karıştırılmamalıdır.Yüksek sesle konuşma.(Olumsuzluk eki)TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)

  26. Sayfa
  26Olumsuzluk eki olan -ma/-me ile isim-fiil eki olan -ma/-me karıştırılmamalıdır.Dün toplantıda bir konuşma yaptı.(İsim-fiil eki)Yüksek sesle konuşma.(Olumsuzluk eki)TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)

  27. Sayfa
  27"-ış/-iş/-uş/-üş" isim-fiil ekifiilden fiil yapım ekiyle karıştırılmamalıdır.TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)

  28. Sayfa
  28"-ış/-iş/-uş/-üş" isim-fiil ekifiilden fiil yapım ekiyle karıştırılmamalıdır.Büyük kentlerden kaçış başladı. (İsim-fiil eki)TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)

  29. Sayfa
  29"-ış/-iş/-uş/-üş" isim-fiil ekifiilden fiil yapım ekiyle karıştırılmamalıdır.Herkes bir yana kaçıştı.(Fiilden fiil yapım eki)Büyük kentlerden kaçış başladı. (İsim-fiil eki)TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)

  30. Sayfa
  30İsim-fiil eki alan bazı sözcüklerkalıplaşarak isim olurlar.TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)

  31. Sayfa
  31İsim-fiil eki alan bazı sözcüklerkalıplaşarak isim olurlar.Dondurmayı çok severim.İsimTÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)

  32. Sayfa
  İsim-fiil eki alan bazı sözcüklerkalıplaşarak isim olurlar.Dondurmayı çok severim.Sakın sebzeleri dondurma. İsimÇekimli fiil TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)

  33. Sayfa
  İsim-fiil eki alan bazı sözcüklerkalıplaşarak isim olurlar.Dondurmayı çok severim.Sakın sebzeleri dondurma. Etleri dondurmanı önermem.İsimÇekimli fiil İsim-fiilTÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler)

  34. Sayfa
  TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsiler) Fiilimsilerin özelliklerini,fiil ve isimlerden farklarını,isim – fiilleri öğrendik.

Fiilimsiler Videoları

 • 3
  3 yıl önce

  10 dakikada fiilimsiler konusu video anlatımı..

Fiilimsiler Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Fiilimsiler Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Fiillimsiler kavram haritası
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)